• BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • İzmir 23 °C

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi’nin eylül ayı olağan meclisi 4 Eylül 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

ALİAĞA BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi’nin eylül ayı olağan meclisi 4 Eylül 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. 

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 24 madde yer alıyor. Toplantıda; takas, tahsis ve imar planları ile ilgili hususlar görüşülerek karara bağlanacak.

3 Temmuz 2018 ve 7 Ağustos 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1- Helvacı 5062 numaralı parselin Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
2- Aşağışakran Mahallesi, 97 ada, 1 numaralı parselin Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
3- Nesrin Çevikaslan'ın dilekçesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait 1012 ada, 1 numaralı parseli 1971 yılından beri kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirterek tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
4- Helvacı, 3692 numaralı parselin Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
5- Çıtak Mahallesinde Celal SEREZ tarafından arsa alabilmek için Çıtak Köyü Muhtarlığı'na 17.07.2004 tarihinde 100.000.000(Eski parayla), 28.07.2006 tarihinde 300,00 YTL. para yatırdığını ve tarafına herhangi bir arsa verilmediğini belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.
6- Güzelhisar Mahallesinde Zülüha Sayan tarafından arsa alabilmek için Güzelhisar Köyü Köy Tüzel Kişiliği hesabına para yatırdığını ve tarafına herhangi bir arsa verilmediğini belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.
7- Bozköy Mahallesi, 1150 ve 1165 numaralı parsellerdeki Şükran Bayır, Fatma Düşkün, Şükrüye Çetin, Seyhan Uy ve Hatice Atik hisselerinin yol ve yeşil alanlarda kalan kısımlarına karşılık olmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
8- Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait Çaltılıdere Mahallesinde bulunan 813, 82 ve 54 numaralı parseller üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının budama, sulama ve benzeri bakımlarının yapılması ayrıca zeytinciliğin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 5 yıllığına S.S. Aliağa Sulama Kooperatifine tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.
9- Aliağa Belediyesi tarafından 2019 yılı için yapılacak Akaryakıt Mal Alımı İhalesinde kullanılmak üzere Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketine 1.000.000,00 TL tutarındaki banka teminatı için ipotek verilmesi hususunun görüşülmesi.
10- Horozgediği Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Horozgediği Mahallesi 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanması hususlarının görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1- Güzelhisar Mahallesi, 1460 numaralı 6000,00-m² yüzölçümlü parselinin içerisinden Çıtak Mahallesine giden asfalt yol geçtiği, yolun kadastral bir yol olmadığı, yolu kısaltmak amacı ile açıldığı ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı ve yol olarak planlı alanda kaldığı belirtilmekte olup, Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- Güzelhisar Mahallesi'nde 2007-2010 yıllarında ikamet ettiğini, 2009 yılında muhtarlık tarafından yapılan arsa dağıtımına katıldığını, makbuz karşılığı ön ödeme yaptığını fakat herhangi bir arsanın tarafına verilmediğini belirten Fatma Aytan'ın mağduriyetinin giderilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- 1/1000 ölçekli imar planında park ve yol olarak planlı alanda kaldığı belirtilen 3069 numaralı parselin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- Siteler Mahallesinde bulunan 448 sokağa cepheli parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için 448 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- Çaltılıdere Mahallesinde bulunan ve tarım yapılmak amacıyla kiralanan 573, 574 ve 999 numaralı parsellerin kira sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle, yeni kiralama ihalelerinin sürelerinin belirlenmesi hususunun 5 yıl süre ile 2886 sayılı yasa hükümlerine göre açık arttırma ihale yapılarak, 17.08.2018 tarihli Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda belirtilen bedeller üzerinden kiralanması şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
6- Bozköy Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 1471 numaralı parselin, 1999 yılından bu yana kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Süleyman Tuncer'e satılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- Yeni Mahalle 18K 1b pafta, 300 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8-  Yeni Mahalle, 18K-1b ve 18K-1c pafta, Aliağa Devlet Hastanesinin batısında yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı alanın yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9- Murat Ayaz ve Bülent Ayaz'ın Vekili Filiz Özgül'ün dilekçelerine istinaden; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan 3667 numaralı parselin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsel ile takasının yapılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Yeni Mahalle 18K 2b pafta, 61 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- Yeni Mahalle, 18K IIa pafta, 179 ada, 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım kararları doğrultusunda düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
12- Helvacı tapulama sahasında bulunan yol, park ve bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olan 3667 numaralı parseldeki Filiz Özgül'e ait hisseye karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- Samurlu Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 966 numaralı parselin Belediyemize ait eşdeğer bir yer ile takas edilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14- S.S Aliağa Motorlu Yük.Taş.Koop. Yönetim Kurulu Adına Mustafa SEVİNÇ ve Selahattin İşçioğlu'nun dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 268 ada, 1 numaralı parselin 2 yıldır kullanıldığı ve üzerinde taraflarına ait yapı bulunduğu belirtilerek kendilerine satılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

 

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78