• BIST 1.408
  • Altın 456,336
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • İzmir 18 °C

Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi 3 Mart 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 21 madde yer alacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi 3 Mart 2020 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 21 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 4 Şubat 2020 Tarihli Meclis Tutanağının Okunup Onaylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Mart Ayı Olağan Meclisi, gündem maddelerinin oylanmasının ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.  

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1- 03.02.2020 tarihli dilekçeye istinaden; Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 386 sayılı kararı ile reddedilen; 225 numaralı parselin (Yalı Mah. Adacık Küme Evler No: 18/1) içkili yer bölgesine ilave edilmesi talebinin görüşülmesi.
2- Nemrut Körfezinde yer alan Nemport Liman İşletmeleri A.Ş tarafından ‘Liman amaçlı’ hazırlatılan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı tekliflerine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca belediyemizce uygunluk görüşü verilmesinin görüşülmesi.
3- ‘İlave İskele Alanı’ amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ve 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin ‘Kurum Görüşlerinin Alınması’ başlıklı 7. maddesinin 4 (a) ve 6. bentleri uyarınca belediyemizce uygunluk görüşü verilmesi hususunun görüşülmesi.
4- 736 ada, 1 numaralı parselin (Siteler Mah. 9 Eylül Cad. No:11) içkili yer bölgesine ilave edilmesi talebinin görüşülmesi.
5- Arap Çiftliği Mevkii, ‘Liman ve Liman Geri Sahası’ amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu plan teklifine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ve 06.07.2011 tarih ve 27986sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin ‘Kurum Görüşlerinin Alınması’ başlıklı 7. maddesinin 4 (a) ve 6. bentleri uyarınca belediyemizce uygunluk görüşü verilmesi hususunun görüşülmesi.
6- 17.02.2020 tarih ve 2963 sayılı İbrahim Çelik'e ait dilekçeye istinaden; Helvacı Yerleşimi, Fatih
Mahallesi Gençlik Caddesi, 63 ada 7 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için, yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
7- Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile Aliağa Ziraat Odası Başkanlığı'na tahsis edilen; Kazımdirik Mahallesi Muhtarlığı'nın yanında bulunan dikiş-nakış kursu olarak hizmet veren binanın tahsisinin (uygun görülmemesi sebebiyle) iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
8- Yenimahalle 19K IVC pafta, 353 ada, 3 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için, parselin cephe aldığı 572 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
9- Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne ait ‘Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin’ onaylanması hususunun görüşülmesi.
10- Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 392 sayılı kararı ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2020 yılı tarife cetvellerinde görülen lüzum üzerine; ‘İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesinde bulunan ücretler, sokak rayiç bedelleri oranı doğrultusunda alınır. Bu madde konut alanlarında veya karma kullanımlarda konut ağırlıklı alanlarda uygulanır. Geriye kalan alanlarda ücret tarifesi aynen geçerlidir.’ şeklinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1- Aydemir Gemi Geri Dönüşüm Ltdi. Şti.'nin dilekçesine istinaden; Samurlu Mahallesi, 241 ada, 1 parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- Zehra Dağtekin'in vekili Ufuk Dağtekin'in 25.12.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Yukarı Şakran tapulama sahasında bulunan 156 ada 2 numaralı parselin mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3- Belediye envanterinde kayıtlı 2009 model M2 sınıfı 35 NJV 05 plakalı B.M.C marka (Şase No: NMC290PDMSH100001) minibüsün ‘Yenipazar Belediyesi'ne’ (Bilecik) bedelsiz olarak hibe edilmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4- Belediye envanterinde kayıtlı 1999 model M3 sınıfı 35 AHS 574 plakalı Iveco marka (Şase
No:NMS0636000T222616) otobüsün "Duroğlu Belediyesi'ne" (Giresun) bedelsiz olarak hibe edilmesinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5- Belediye envanterinde kayıtlı 2007 model M1 sınıfı 35 NHL 67 plakalı Renault marka Megane Expression 1.6 (Şase No:VF1LM130537606087) otomobilin "Oluközü Belediyesi'ne (Yozgat) bedelsiz olarak hibe edilmesinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6- Samurlu Mahallesinde bulunan 2130 nolu jeotermal işletme ruhsatında belirtilen alan içinde kalan SM-1 ve SM-2 kuyuları ile Samurlu tapulama sahası içinde bulunan 46 parselde kurulacak jeotermal ısıtmalı sera arasında İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından onaylanan iletim hattının geçirilmesi için belediye tasarrufunda bulunan kadastral yolun 1087.64 m²'lik kısmında Migi Enerji Üretim ve Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. lehine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 16. Maddesine göre 5 yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasının oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7- 478 ada, 14 numaralı parselin (Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:225 - 2 Nolu Bağımsız Bölüm) içkili yer
bölgesine ilave edilmesi hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Esnaf Komisyonu raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- Mustafa Şener'in 16/12/2019 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesi 441 numaralı parseli yapı kayıt belgesine istinaden satın alma talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.10.2016 tarihinde onaylanan, Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu'nun onaylanması talebinin oy çokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10- İdris Ceylan'ın dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 427
numaralı parselin üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldığı için ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin’ 7. maddesinin 4. bendine göre satın alma talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince, mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

// EGE BASIN GRUBU

aliaga-belediyesi-mart-ayi-olagan-meclisi-toplaniyor-1.jpgaliaga-serkan-acar-(1)-003.jpg

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com        ​

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78