• BIST 10471.32
  • Altın 2446.35
  • Dolar 32.8093
  • Euro 35.1341
  • İzmir 37 °C

Aliağa Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclisi 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek

Aliağa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclisi 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. 

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 98 madde yer alıyor. Toplantıda; kadro işlemleri, tahsis, personel işlemleri, takas, devir, trampa ve meclis kararlarına itirazlar gündeme alınarak oylanacak.

5 Haziran 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1- Helvacı tapulama sahasında bulunan yol, park ve bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olan 3667 numaralı parseldeki Filiz Özgül'e ait hisseye karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

2-Aliağa Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 222 sayılı kararıyla tahsis edilen Teknik Hizmetler Sınıfı 6.Derece Mimar kadrosuna karşılık; İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü Mezunu Kerime İsenbike Ceylan, Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve 63107535-010-06-02-(115708-184)-376 sayılı genelgesi gereğince, 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

3-2018 Mali Yılı içerisinde Gelir gerekçeleri belirtilen; Belediyeye ait taşınmazların ilgili kurumlara bedeli karşılığında devrinin yapılacak olması nedeniyle, ilçe sınırları içerisindeki alt yapı ve diğer yatırım, hizmet ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yetersiz gelen bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin ilgili hükümleri gereği, yeni gelir kaynakları bulunduğundan ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.

4- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe" istinaden; Belediyemiz Memurlarından Avukat Gupset Atabek Bildirici, Tekniker Özlem Kayış, Mühendis Kerem Saral ve Teknisyen Bülent Kalaycı'nın kadro derecelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 3 sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.

5- Samurlu Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 966 numaralı parselin Belediyemize ait eşdeğer bir yer ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebine istinaden; Üniversitelerinin ilgili fakültelerinin eğitim-öğretim ve bölgedeki sanayi tesislerinde staj uygulama çalışmaları ile sanayi çevreleriyle birlikte yürütülecek ARGE çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Belediyemiz mülkiyetindeki bir yerin tahsis edilmesi ve aynı yerde ihtiyaçların karşılanması amacıyla da Biyolojik Arıtma Tesisi faaliyetlerinin de yapılacağı bir yerin de tahsis edilmesi hususlarının görüşülmesi.

6-İlçemizde yapımı planlanan üniversite, toplu konut alanları ve sanayi yatırımlarının önünü açabilmek adına alt ve üst yapı işleri ve sosyal donatı alanlarının ivedilikle tamamlanmasına ihtiyaç duyulmakta olup, bu amaçla tüm bu yatırımları gerçekleştirebilmek için 50.000.000,00 TL (Ellimilyon Türk Lirası) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

7- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine (I) sayılı kadro ihdas cetvelinde belirtilen 4. Dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve Müdürlüğün teşkilinin sağlanması hususunun görüşülmesi.
İlçemiz Bozköy Mahallesi, 929 numaralı Mülkiyeti Belediyemize ait parselin Yusuf Ziya Şahin’e 10 yıl süre ile kiralanması talebinin görüşülmesi.

F- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1055 numaralı parselde bulunan yerinin okul olarak görünmesine, parselinde okul olarak görünen bölümün çıkarılması ve aynı parselde bulunan yerine kat artışı yapılması istemine ilişkin askı süresi içinde Namık Kemal Tuna tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 31 ada 1 numaralı parselde yapmış olduğu inşaat nedeni ile Mehmet Sevindik Caddesinden 4 metre çekip binasını oturttuğunu, şehir planı ile arsalarında 4 metre daha çekme çıktığına ilişkin askı süresi içinde Ahmet Bağcı tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4739 numaralı parselin cephe aldığı yolun 10 metre iken 14.50 metre olmasından dolayı parselinde çıkan terke ilişkin askı süresi içinde Kamuran Baylan tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 40 ada 10 numaralı parselin eski planda bitişik nizam 4 kat ticaret konut olarak planlı iken, yeni planlarda ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Şayen Baylan tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4245 numaralı parsel yeni Helvacı planlarında bitişik nizam 3 kat konut ve yolda kalmakta olup, parselinin yolda kalan kısmına ilişkin askı süresi içinde Ali Doğru tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 5047 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yoldan 5 metre çekilerek yapılaşma koşuluna ilişkin askı süresi içinde Levent Öztürk tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 124 ada 2 numaralı parselde 10 m2. terk bulunmakta olup, terke konu alanda yola bitişik evi bulunduğu ve evinin yıkılmamasını istediğinden askı süresi içinde Ahmet Sola tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3461 numaralı parselin eski planlarda ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlı iken, 1/1000 ölçekli plan revizyonunda ilkokul olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Seyfi ŞAHİN ve Fikrîye Çetin tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3352 numaralı parselde avlulu kerpiç iki ev ve depo niteliği belirlenen yerlerinde evlerin bulunduğu belirtilmiş olup ve söz konusu parselin yeni planda belediye hizmet alanı olarak planlandığını, parselin konut alanı olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Esin Cansevdi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3458, 4753, 4755 ve 4754 numaralı parsellerin eski planda konut alanında kalmakta iken, ilkokul alanı olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Şerif Ali Akdoğan ve Seyfettin Akdoğan tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 5046 numaralı parselde askıya çıkan planda yoldan 5 mt geriye çekilmesi söz konusu olduğundan, parselde 5 mt'lik çekme mesafesi yapılmadan inşaat izni verilmesine ilişkin askı süresi içinde Mustafa Öztürk tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
12- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4126 numaralı parsel konut alanı olarak planlı iken, yeni yapılan planlarda bir kısmının 14.50 mt yolda, bir kısmının ise plan onama sınırı dışında kalmasına ilişkin askı süresi içinde İmam Giriş tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3179 numaralı parselin Belediye hizmet alanı ve yol olarak planlamasına ilişkin askı süresi içinde Ercan ARAS tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3179 numaralı parselin Belediye hizmet alanı ve yol olarak planlamasına ilişkin askı süresi içinde Ahmet ARAS tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15- Aliağa Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 4067 numaralı parselin tamamının hastane alanı olarak planlanmasına ve parselinde kat artışı yapılmamasına ilişkin askı süresi içinde Nebahat Akçoban tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1 Ada, 2 numaralı parseldeki 40 m2'lik yola terk işlemine ilişkin askı süresi içinde Galip SOYSAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3914 numaralı parsel konut alanı olarak planlı olup, parsele 5 mt çekme mesafesi konulmuştur ve bundan dolayı ticarethane ve ev yıkılma durumunda kalmakta olup, 5 mt çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin askı süresi içinde Neriman ORAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3179 numaralı parselin Belediye hizmet alanı ve yol olarak planlamasına ilişkin askı süresi içinde Özcan ARAS tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası 23 ada 15 numaralı parselde planda 5 metre geriye çekilmesi söz konusu olduğundan iki ailenin evlerinin olduğu parselde 5 metre çekme sonucu yerlerinin kalmadığı ve eski plandaki gibi inşaatların yola cepheli konumda değerlendirilmesi ve çekme mesafe şartının iptal edilmesi talebi" iletilmekte olup, Besim KARA ve Hamdi KARA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" "Helvacı Mahallesi, Kırlar Mevkii, 1127 numaralı parselin yeni 1/1000 ölçekli planda tarımsal sanayi alanında kaldığı, parselin yaklaşık 2000 m2'sinin imara girmediği ve yapılaşma limitinin % 60'dan %40'a düşürüldüğü, askı süresi içerisinde itiraz edilerek tamamının plana dâhil edilmesi ve % 60 olan eski yapılaşma limitinin getirilmesi talebi" iletilmekte olup, Bedia GENCER Varisi Oktay GENCER ve Emine TUNA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
21- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" "Helvacı Mahallesi, 3736 numaralı parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olduğu, parselin bir kısmı ile evin yolda kaldığı, bu durumdaki mağduriyetin giderilmesi ve evin planda korunması talebi" iletilmekte olup, Zafer BAŞARAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" "Helvacı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 4248 numaralı parselde bulunan evin yeni 1/1000 ölçekli planda yolda kaldığı, evin yolda kalmasını önleyecek düzenlemenin yapılması ve binanın yıkım kapsamından çıkarılması talebi" iletilmekte olup, Yücel BAYRAV, Hücret PINAR ve Mesut BAYRAV tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

23- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3353 numaralı parselin otopark alanında kaldığına ilişkin askı süresi içinde Nevzat ZORLU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

24- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahasında bulunan 116 ada, 2 numaralı parselde, planda yola terk göründüğünden, imar planında düzeltme yapılarak yola terk işleminin kaldırılmasına ilişkin Tuğba AKYOL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

25- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4834 numaralı parseldeki 4 m2'lik yola terk işlemine ilişkin askı süresi içinde Galip SOYSAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

26- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3389 numaralı parselde bulunan yerinin Helvacı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 80 m2'lik bölümünün yola gittiğini bu durumdan dolayı mağduriyetinin oluştuğunu ve imar planında yola giden bölümünün çıkarılmasını istediğine ilişkin askı süresi içinde Namık Kemal TUNA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

27- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" "Helvacı tapulama sahası, 1048 numaralı parselde bulunan yerinin okul olarak görünmesine, parselinde okul olarak görünen bölümün çıkarılması ve aynı parselde bulunan yerine kat artışı yapılması istemine ilişkin askı süresi içinde Namık Kemal TUNA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

28- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 25 ada 6 numaralı parselin yanından İller Bankası ıslah imar planlarındaki gibi yol açılması isteminde bulunulmuş olup, yeni yapılan planlarda yolun açık olmamasına ilişkin askı süresi içinde Bekir KARADAYI tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

29- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 23 ada 6 numaralı parselde yolun kenarından 5 metre içeriye çekerek inşaat yapılmasına ilişkin askı süresi içinde Celalettin AYYILMAZ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

30- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3692 numaralı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve yeşil alanda kaldığı, parsele karşılık aynı eşdeğerde başka bir parsel ile takas edilmesi eğer takas olmuyorsa imar planlarında değişiklik yapılarak mağduriyetin giderilmesi talebi iletilmiş olup, askı süresi içinde Hüseyin Gür tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

31- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4713 parselin konut imarlı olduğu ve 5 mt çekme mesafesinin bulunduğu, parselin bulunduğu bölgeden çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin askı süreci içinde Hamza Ünal YUMURTACI tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

32- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 5388 parselin konut alanı olarak planlı olduğu ve yol cephesinden 5 mt çekme mesafesinin bulunduğu, parselde inşaat alanı olarak kayıp olmaması için 5 mt'lik çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin askı süreci içinde Mehmet Emin DURAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

33- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3429 numaralı parselin ticaret-konut ve yol olarak planlı olduğu ve parselde halihazırda bulunan evlerin yolda kalması sebebi ile evlerin bulunduğu alanın konut alanına dönüştürülmesi talebine ilişkin askı süresi içinde Aysel TEKİN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

34- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 23 ada, 14 numaralı parselde 5 mt çekme mesafesinin bulunduğu, çekme mesafesinin kaldırılarak eski planlardaki durumuna getirilmesine ilişkin askı süresi içinde Ahmet KARA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

35- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3365 numaralı parselin bitişik nizam ticaret, konut ve yol olarak planlı olduğu, parselin yolda kalan kısmının da konut alanına dahil edilmesi talebine ilişkin askı süresi içinde Ahmet Raci AKDEDE tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

36- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 3461 numaralı parsel, 1994 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlı iken yeni yapılan Helvacı imar planı revizyonlarında; ilköğretim alanı ve yol olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Rıfkı ŞAHİN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

37- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3424 numaralı parsel bitişik nizam 3 kat ticaret-konut alanı ve yol olarak planlı olup, parselin içerisindeki ruhsatlı 2 adet bina yolda kalmakta olup ve hâlihazırda kullanılmakta olan binanın yolda kaldığından binanın yıkılmaması istemine ilişkin askı süresi içinde Ümran İTİL ve İbrahim TEKİN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

38- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" "Helvacı tapulama sahası, 1043 numaralı parsel Helvacı plan revizyonunda ayrık nizam 2 kat konut, yol ve parkta kalmakta olup parselin yol ve yeşil alanda kalmasına ayrıca Helvacı mahallesi, 3560 parselin yolda kalan kısımlarının da konut alanına dahil edilmesine ilişkin askı süreci içinde Arif CEYHAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

39- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3353 numaralı parselde evlerin bulunduğu belirtilmiş olup ve söz konusu parselin yeni planda otopark alanı olarak planlandığını, parselin yeraltı otoparkı planlanması istemine ilişkin askı süresi içinde Halil ZORLU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

40- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 3890 numaralı parselin konut, park, ticaret, sağlık, yeşil alan, eğitim, yol alanında kaldığı, parsele isabet eden alanın tekrar değerlendirilerek mağduriyetin giderilmesi talebi iletilmiş olup,askı süresi içinde Serdar ALBAYRAK tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

41- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3465 numaralı parselin eski planlarda ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlı iken, 1/1000 ölçekli plan revizyonunda ilkokul olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Oktay KARADENİZ tarafından itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

42- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1077 numaralı parselin yeni Helvacı plan revizyonuna göre 2 kat ve resmi tesis olarak görüldüğünden, satışı esnasında sorun doğabileceği belirtilmiş ve 1077 numaralı parselin bölgede bulunan diğer parseller gibi değerlendirilmesi talebi iletilmiş olup, S.S Helvacı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

43- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 5027 numaralı parselin eski planlarda bulunmamasına rağmen, Helvacı plan revizyonunda yaklaşık 25 m2'lik yola terk işleminin bulunmasına ilişkin askı süresi içinde İbrahim SOYSAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

44- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1055 numaralı parselin okula ayrılan bölümünün kaldırılması ve kat sayısının 4 kata çıkarılmasına ilişkin askı süresi içinde Rafet TUNA, İdris TUNA, Emine EVRAN ve İhsan TUNA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

45- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası 3296 ve 5027 numaralı parsellerin yeni planlara göre yola terki bulunmakta ve yapılmış binaların yolda kaldığı belirtilmiş olup, mevcut binaların planda konut adası içerisine alınması ve korunmasına ilişkin askı süresi içinde Ali Saffet SOYSAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

46- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı Mahallesi, 75 ada, 8 numaralı parselin konut imarlı olduğu ve 5 mt çekme mesafesinin bulunduğu, çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin askı süresi içinde Fikret KESGİN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

47- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" "Helvacı tapulama sahasında bulunan 116 ada 1 numaralı parselin askıya çıkan planda parselde yola terk göründüğünden, imar planında düzeltme yapılarak yola terk işleminin kaldırılması talebi" iletilmekte olup, askı süresi içinde Tuğrul AVCI tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

48- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 3272 numaralı parselin bitişik nizam 2 kat konut, yol ve park olarak planlı olduğu, eski planlardaki gibi parselin konut adası içerisine alınması talebi" iletilmekte olup, askı süresi içinde Ali MERD tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

49- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3915 numaralı parselin Helvacı plan revizyonunda bitişik nizam 4 kat imarlı olduğu ve 5 metre çekme mesafesinin bulunduğu, çekme mesafesinin kaldırılarak eski planlardaki durumuna getirilmesi talebi iletilmekte olup, askı süresi içinde Süleyman Tuncay ORAL, Tunay ORAL, Serpil Coşkun tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

50- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1094 ve 4907 numaralı parsellerin, yola ve oyun alanına terklerinin bulunmasına ilişkin askı süresi içinde Özgüven Ceyhan tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

51- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 5467, 5490, 1131, 5493 numaralı parsellerin eski planlarda yapılaşma limiti %60 iken, yeni planda %40'a düşürülmesine ilişkin askı süresi içinde Gübre Fabrikaları Türk Anonim A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

52- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3282 numaralı parselin bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olduğu, parselde parsel bazında kat artırımı istemine ilişkin askı süresi içinde Sami ÖZGENÇ ve Erdal ÖZGENÇ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

53- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 5525 ve 5524 numaralı parsellerin eski planlarda yapılaşma limiti %60 iken, yeni planda %40'a düşürülmesine ilişkin askı süresi içinde İzmir Ofis Yem Gıda Tarım Hay. Tic. San. A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

54- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1133, 1134, 1135, 1121 numaralı parsellerin eski planlarda yapılaşma limiti %60 iken, yeni planda %40'a düşürülmesine ve parsellerin bir kısmının plan dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içinde Promaksgrain Endüstri Tarım Ürünleri ve Gıda San.Tic.A.Ş tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

55- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası 4231 ve 4232 numaralı parsellerin konut alanı olarak planlı iken, yeni planlarda konut ve yolda kalmasından dolayı parsellerin yolda kalan kısmına ilişkin askı süresi içinde Naci UYANIK ve Necmi UYANIK tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

56- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1051 ve 1054 numaralı parsellerin cami ve sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Hikmet AKPINAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

57- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 976 ve 977 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı alanı olarak planlanmasına ve 18. md. uygulamaları aşamasında mağduriyet yaşanacağına ilişkin askı süresi içinde Nedime ATAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

58- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3931 numaralı parselin bitişik nizam 3 kat imarlı olup, arsanın önünden 5 metre geriye çekme şartına askı süresi içinde Rafet ATAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

59- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 976 ve 977 numaralı parsellerin Belediye Hizmet Alanı ve Teknik Altyapı alanı olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Macide GÜVEN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

60- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4848 numaralı parselde yeni imar düzenlemesi nedeniyle parselinde ikinci kez yola terk çıkmasına ve bu yola terkin parselinin yarısı oranında olmasına ilişkin askı süresi içinde Belkız BAĞCI tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

61- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3456 numaralı parselin içerisindeki 958 metrekare evin planda yol, okul vb. alanda kalmasına ilişkin askı süresi içinde Ceyda AKDOĞAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

62- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3456 numaralı parselin içerisindeki 958 metrekare evin planda yol, okul vb. alanda kalmasına ilişkin askı süresi içinde Feyza AKAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

63- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 4999 numaralı parselin eski planlarda bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlı iken revizyonda ayrık nizam 2 kat konut olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Nadriye ÇETİNKAYA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

64- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3599 numaralı parselin yolda kalan kısmına ilişkin askı süresi içinde Yusuf YAĞIZ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

65- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 1124 numaralı parselin yapılaşma oranının % 40'a düşürülmesine ilişkin askı süresi içinde Promaksgrain Endüstri Tarım Ürünleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

66- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3437 numaralı parselin ticaret-konut ve yol olarak planlanmasına ve parselin yolda kalan kısmına ilişkin askı süresi içinde Şevket KAYMAK tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

67- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 23 ada 7 numaralı parselde yolun kenarından 5 metre içeriye çekerek inşaat yapılmasına ilişkin askı süresi içinde Halil AYYILMAZ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

68- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 25 ada 7 numaralı parselde askıya çıkan planda yoldan 5 metre geriye çekilmesi söz konusu olduğundan, parselde 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin askı süresi içinde Meral AKÇİCEK VARDAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

69- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3456 numaralı parselin eski planda konut imarlı iken yeni planda ilkokul alanında kalmasına ilişkin askı süresi içinde Ali AKDOĞAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

70- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna"Helvacı tapulama sahası, 3456 numaralı parselin eski planda konut imarlı iken yeni planda ilkokul alanında kalmasına ilişkin askı süresi içinde Vahide AKDOĞAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

71- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 936 numaralı parselin üzerinde akaryakıt istasyonu bulunduğu belirtilmiş olup planlarda tarımsal amaçlı sanayi olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Akder Kollektif Şirketi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

72- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 5352 ve 5353 numaralı parsellerin üzerinde akaryakıt otogaz istasyonu ve müştemilatı bulunduğu belirtilmiş olup planlarda tarımsal amaçlı sanayi olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Akder Kollektif Şirketi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

73- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3460, 3459 numaralı parselin eski planda konut imarlı iken yeni planda ilkokul alanında kalmasına ilişkin askı süresi içinde Habip GEÇER tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

74- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4999 numaralı parselin uygulama imar planında konut, park, ticaret, sağlık, yeşil alan, eğitim, yol alanında kalmasından dolayı mağduriyetine ilişkin askı süresi içinde Nadriye ÇETİNKAYA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

75- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3587 numaralı parselin uygulama imar planında (konut,park, ticaret, sağlık, yeşil alan, eğitim, yol...) alanında kalmasından dolayı mağduriyetine ilişkin askı süresi içinde Fahrettin TOSUN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

76- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 4839 ve 5522 numaralı parsellerin kapatılan Helvacı Belediyesi imar planlarında hafif sanayi olarak belirlendiği içinde ruhsatlı deponunda bulunduğu belirtilmiş olup, söz konusu parsellerde deponun bulunduğu alan yeni planlarda ilkokul alanı olarak planlanmış ve bu plan kararının iptal edilerek komşu parseller gibi konut alanına çevrilmesi istemine ilişkin askı süresi içinde Tülün BAYRAV tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

77- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 938 numaralı parselin komşuları gibi sanayi alanı değil de okul yeri olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Fatma TÜRKEL, Sibel ÖZGENÇ, Feride TOK, Emine TÜRKEL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

78- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3606 numaralı parselde 344 m2 ev bulunduğu, yeni planda yol genişlemesi sonucu evin yarıdan fazlası yolda kaldığından yıkım kapsamına sokulmasına ve yol genişlemesine ilişkin askı süresi içinde Münir Nurettin BAYRAV tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

79- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 938 numaralı parselin uygulama imar planında konut, park, ticaret, sağlık, yeşil alan, eğitim ve yol alanında kalmasından dolayı mağduriyetine ilişkin askı süresi içinde Perihan TOSUN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

80- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3692 numaralı parselin uygulama imar planında konut, park, ticaret, sağlık, yeşil alan, eğitim ve yol alanında kalmasından dolayı mağduriyetine ilişkin askı süresi içinde Emine TOSUN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

81- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 154 ada, 4 numaralı parselin konut alanı olarak planlı olup, 10 m2 civarında yola terki bulunduğu ve bu yola terke askı süresi içinde Vildan ŞENER tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

82- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3464 ve 3466 numaralı parsellerin eski planlarda ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0,60 konut alanı olarak planlı iken, parsellerin içerisinden yol geçirilmesine ilişkin askı süresi içinde İsmail ÖZDEMİR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

83- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 5447 numaralı parselde ada ayrım çizgisinin yamukluğunun düzeltilmesi istemine ilişkin askı süresi içinde Hayrettin AKSU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

84- Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 tarih 23 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 05.371 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna" Helvacı tapulama sahası, 3941 numaralı parselin, 1994 yılında onaylanan planlarda bitişik nizam 3 katlı olarak planlı iken, yeni planlarda park olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içinde Mehmet Vahit Pehlivan tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

85- İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1287 numaralı 1524,00-m² yüzölçümlü parselin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

86- İlçemiz 5724 numaralı 401 m2. yüzölçümlü parseldeki Akif İlker ERYILMAZ'ın hissesine karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

87- İlçemiz Yalı Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve yeşil alanda kalan 5997, 5998 ve 6012 numaralı parsellerdeki Hanife KARATAŞ'ın hissesine karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

88- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, tarım yapılmak amacıyla 3 yıl süreyle kiralanan ve kira süreleri dolmak üzere olan İlçemiz Karaköy Mahallesi 12 numaralı parsel, 43 numaralı parsel ve 48 numaralı parselin kiraya verilmesi ve kiralama ihalelerinin sürelerinin belirlenmesi hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

89- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin" Madde 29 gereği; İlçemiz Yenişakran Mahallesinde İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenen yerlerin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporlarının görüşülmesi. /EGE BASIN GRUBU

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78