• BIST 11040.57
  • Altın 2551.802
  • Dolar 33.0014
  • Euro 35.9122
  • İzmir 33 °C

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü saat 18.00’de toplanacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 17 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 6 Ağustos 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;

1- Aliağa Belediyesi Teknik Hizmetler sınıfındaki iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine istinaden Aliağa Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 173 sayılı kararı ile teşkil edilen Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kapatılarak, iş ve işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine katılması hususunun görüşülmesi.

2- Yüksekköy Mahallesi, 124 ada 14 parsel ile Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 124 ada 16 numaralı parselin takas yapılması talebinin görüşülmesi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince; mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.

4- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 173 sayılı kararıyla tahsis edilen ve boş bulunan 1.dereceli Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 1.dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre ihdas edilmesi yönünde hazırlanan (II) sayılı Boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanması ve Bilgi İşlem Müdürlüğünün aynı Kanunun 48.maddesine göre teşkil edilmesi hususlarının görüşülmesi.

5- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine (I) sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 3. dereceli Tesisler Müdürü kadrosu, 1 Adet 5.dereceli Şef, 2 adet 6.dereceli memur, 2 adet 3.dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdas edilerek Tesisler Müdürlüğü'nün teşkilinin sağlanması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

1- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu" doğrultusunda hazırlanan "İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin" oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- 31.07.2019 tarihli ve 12407 sayılı Ergün İlker Asan'a ait dilekçeye istinaden; Yeni Mahalle 949 ada, 2 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için parselin önünden geçen 1409 sokak ve 1410 sokakların yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin, 1409 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak oybirliği ile uygun görüldüğüne ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Yenişakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 23 M III c 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında park alanı olarak planlı alanda 4 x 4 metre ebatlarında regülatör alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 19.06.2019 tarihli yazısına istinaden; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden Karaköy Mahallesi, 62 numaralı parselde kurumlar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin, 701,95 m2'lik kısım üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve 4.020,00 TL bedel belirlenmesi şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

5- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 19.06.2019 tarihli yazısı ile; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden Karakuzu Mahallesi, 282 ve 535 numaralı parsellerde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin, 282 parselin 226,62 metrekarelik kısmı üzerinde 780,00 TL bedel ile, 535 parselin 186,41 m2'lik kısmı üzerinde 587,19 TL bedelle irtifak hakkı kurulması şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi.

6- Belediye Başkanlığı'na ait 2020-2024 yıllarına ilişkin olarak hazırlanan "Stratejik Plan" ın oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Belediye sorumluluğunda kalan cadde ve sokaklarda bulunan Vodafone-Net İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 15 adet saha dolabının yerlerinin 10 yıllık süre ile kiralanması ve 10 yıl için toplam 450.000 TL bedel belirlenmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

8- Yalı Mahallesi sınırlarında kalan Hürriyet Caddesinin İzmir yönüne doğru giderken sol tarafında bulunan kısmının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Türk Hava Kurumu Aliağa Şube Başkanlığı'nın 31.07.2019 tarih ve 56 sayılı yazısına istinaden; Yeni Mahalle 572 sokak No:2/1'de kain eski Muhtarlık binasının kamu yararı gözetilerek 5 yıl süre ile Türk Hava Kurumu Aliağa Şube Başkanlığı'na bedelsiz olarak tahsisinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10- 736 ada, 1 numaralı parsel zemin katta 4 nolu dükkanın (Siteler Mah. 9 Eylül Cad. No:11) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun oybirliği ile Komisyonlar gündeminde bırakılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

11- 225 numaralı parselin (Yalı Mah. Adacık Küme Evler No:18/1) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun oybirliği ile Komisyonlar gündeminde bırakılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

12- Mustafa Şener'in 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesi, 441 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi./Ege Basın Grubu

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 


aliaga-belediye-baskani-serkan-acar-(4)-002.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78