• BIST 11058.54
  • Altın 2551.802
  • Dolar 33.0014
  • Euro 35.9122
  • İzmir 34 °C

Dep­rem­ze­de­ler için İzmir’den “Umut Ha­re­ke­ti” baş­la­dı

Dep­rem­ze­de­ler için İzmir’den “Umut Ha­re­ke­ti” baş­la­dı
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 10 ili et­ki­le­yen dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan tüm İzmir­li­le­rin dahil ola­ca­ğı bir “Umut Ha­re­ke­ti” baş­lat­tı.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 10 ili et­ki­le­yen dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan tüm İzmir­li­le­rin dahil ola­ca­ğı bir “Umut Ha­re­ke­ti” baş­lat­tı. Baş­kan Tunç Soyer, umut­ha­re­ke­ti.​izmir.​bel.​tr ad­re­si üze­rin­den yü­rü­tü­lecek des­tek kam­pan­ya­sı­na tüm İzmir­li­le­ri davet ede­rek, “Bu ha­re­ket çok acil ih­ti­yaç du­yu­lan mal­ze­me­le­rin temin edil­me­si ve böl­ge­ye ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı amaç­lı­yor” dedi.

Mer­kez üssü Kah­ra­man­ma­raş olan ve 10 ili et­ki­le­yen dep­re­min ar­dın­dan İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si hemen ha­re­ke­te geçti. Sabah sa­at­le­rin­de dep­rem kon­tey­nır ara­cın­dan yan­gın ara­zö­zü­ne, mobil yemek tı­rın­dan erzak pa­ke­ti­ne pek çok yar­dım aracı ve mal­ze­me­si böl­ge­ye gön­de­ril­di.

“İlk kam­pan­ya­yı baş­la­tı­yo­ruz”
Baş­kan Tunç Soyer, sabah sa­at­le­rin­de İzmir Eko­no­mik Kal­kın­ma Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu (İEKKK) üye­le­ri, mil­let­ve­kil­le­ri, ilçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve mes­lek oda­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile de bir araya geldi. Böl­ge­de ih­ti­yaç du­yu­lan mal­ze­me­le­rin top­lan­ma­sı ve hızlı bir şe­kil­de ulaş­tı­rıl­ma­sı için Umut Ha­re­ke­ti adını ver­dik­le­ri bir kam­pan­ya baş­lat­tık­la­rı­nı du­yu­ran Baş­kan Soyer, “Bir yan­dan AFAD üze­rin­den sür­dü­re­ce­ği­miz ça­lış­ma­lar var. Bir yan­dan da sivil top­lum ve yerel yö­ne­tim­ler ola­rak sür­dü­re­ce­ği­miz ça­lış­ma­lar var. Bu iki ça­lış­ma­yı da ko­or­di­ne­li ve el ele sür­dür­me­ye ka­rar­lı­yız. Hızla bir 'Umut Ha­re­ke­ti' baş­la­tı­yo­ruz. Bu ha­re­ket bat­ta­ni­ye, ısı­tı­cı, bot, mont, te­miz­lik mal­ze­me­si, hij­yen kiti ve ben­ze­ri çok acil ulaş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken mal­ze­me­ler­den olu­şu­yor. Bun­lar­dan va­tan­daş­la­rı­mı­zın satın al­ma­sı­nı, on­la­rın satın al­dı­ğı ka­da­rı­nı biz bir misli ar­tı­ra­rak dep­rem böl­ge­si­ne ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. İlk kam­pan­ya­yı İzmir ge­ne­lin­de böyle baş­la­tı­yo­ruz” dedi.
Kam­pan­ya­ya des­tek olmak is­te­yen­ler umut­ha­re­ke­ti.​izmir.​bel.​tr ad­re­sin­den su­nu­lan des­tek pa­ket­le­rin­den is­te­dik­le­ri mik­tar­da satın ala­bi­lecek. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rum­sal des­tek­le­riy­le bir­lik­te yar­dım­se­ver yurt­taş­la­rın da­ya­nış­ma pa­ket­le­ri­ni de böl­ge­ye ulaş­tı­ra­cak.

“Şim­di­den İzmir­li­ler yar­dım mal­ze­me­si ulaş­tır­ma­ya baş­la­dı”
Dep­re­min ol­du­ğu andan iti­ba­ren çok hızlı ça­lış­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Soyer, “Ege Ordu Ko­mu­ta­nı­mız ile gö­rüş­tük. Acil ola­rak bat­ta­ni­ye, ısı­tı­cı, çadır, kon­tey­ner ulaş­tı­rıl­ma­sı lazım. AFAD üze­rin­den kargo uça­ğıy­la acil yön­len­di­re­ce­ği­miz mal­ze­me­yi gön­der­dik. Ege Ser­best Bölge Baş­ka­nı­mız Faruk Güler'le gö­rüş­me yap­tık, yak­la­şık 250 ki­şi­lik yolcu uçağı da 2,5-3 saat için­de bu­ra­da ola­cak. Yine acil ulaş­ma­sı ge­re­ken arama kur­tar­ma ekip­le­ri­miz ve yar­dım mal­ze­me­le­ri­mi­zi de bu uçak­la yol­la­ya­ca­ğız. Mobil yemek aracı ve mobil has­ta­ne­mi­zi yola çı­kart­tık, mobil in­ter­net de gi­decek, sos­yo­log ve psi­ko­log­lar­dan olu­şan des­tek ekip­le­ri­mi­zi yarın sabah yola çı­kar­tı­yo­ruz, mobil tu­va­let­ler yola çı­kı­yor. Kam­pan­ya ile ge­lecek mal­ze­me­le­rin de­po­la­ma alanı Fuar İzmir ola­cak. Şim­di­den İzmir­li va­tan­daş­la­rı­mız yar­dım mal­ze­me­si ulaş­tır­ma­ya baş­la­dı­lar. İzmir, dep­rem­de büyük bir da­ya­nış­ma gös­ter­miş­ti, şimdi de buna çok ih­ti­yaç var. Çok büyük bir fe­la­ket­le karşı kar­şı­ya­yız. Bu kam­pan­ya­yı bü­yüt­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz” diye ko­nuş­tu. 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78