• BIST 10471.32
  • Altın 2446.35
  • Dolar 32.8093
  • Euro 35.1341
  • İzmir 34 °C

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi 3 Aralık 2019 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanacak olan meclisin gündeminde 23 madde yer alacak. 

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 5 Kasım 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. 

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
1-Belediye Meclisinin 01.06.2010 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" görülen lüzum üzerine yeniden düzenlenmiş olup hazırlanan "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" in onaylanmasının görüşülmesi. 
2-Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" in yürürlükten kaldırılarak yeni hazırlanan Yönetmeliğin onaylanmasının görüşülmesi.
3-06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna" istinaden tüzel kişiliği kaldırılan köyler; Aşağışakran, Bozköy, Çakmaklı, Karaköy, Karakuzu, Samurlu, Uzunhasanlar ve Kalabak Muhtarlıklarına Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen yapıların tahsislerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
4-Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 384 sayılı Meclis kararı ile Türk Hava Kurumu'na havacılık ve yardım faaliyetlerini yürütmek üzere bedelsiz olarak tahsis edilen; Siteler Mahallesi 437 sokak No: 2/1 adresinde bulunan eski muhtarlık binasının tahsisinin uygun görülmemesi sebebiyle iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
5-06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna" istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yeni Şakran Mahallesi Muhtarlığına Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 164 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen tapunun Yukarışakran 10 ada 1 numaralı parselde bulunan (Yeni Şakran Mahallesi, İnönü Caddesi No: 16) dükkanın tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
6-06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna" istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yüksekköy Mahallesi Muhtarlığına Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 101 ada, 1 numaralı parselde bulunan (Yüksekköy Küme Evler No: 1) binanın tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
7- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı İstihdam servisinin revize edilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yönetmeliğindeki değişikliklerden dolayı yapılan düzenlemelere istinaden yeni hazırlanan yönetmeliğin onaylanmasının görüşülmesi.
8-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden görülen lüzum üzerine; Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 21 sayılı kararı ile ihdas edilen Teknik Hizmetler sınıfındaki Matematikçi Kadrosunun, Teknik Hizmetler sınıfındaki İstatistikçi kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan 3 Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi. 
9-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden Başkanlığımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Belediyemizde boş bulunan T.H.S. (3. dereceli) Mühendis kadrosunun T.H.S. Ekonomist (6. dereceli) kadrosuyla, T.H.S. Mühendis (5. dereceli) kadrosunun T.H.S. Tekniker (6.dereceli) kadrosuyla, T.H.S. Şehir Plancısı (3.dereceli) kadrosunun T.H.S. Teknisyen (9.dereceli) kadrosuyla, T.H.S. Mühendis (1.dereceli) kadrosunun T.H.S Mimar (6.dereceli) kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan 2 sayılı
Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi. 
10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce uygulanacak 2020 Yılı Tarife Taslağı'nın görüşülmesi.
11-06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna" istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yüksekköy Mahallesi Muhtarlığına Belediyemiz Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile üzerine muhtarlık binası yapılmak üzere tahsis edilen Yüksekköy Mahallesi 124 ada, 1 numaralı parselin tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
12- Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 350 sayılı kararı ile tesis edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ait "Aliağa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik" in onaylanması hususunun görüşülmesi.
13-Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen "Aliağa Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği" görülen lüzum üzerine yeniden hazırlanmış olup, Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1-Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)' nün 30/09/2019 tarih ve 262986 sayılı yazısına istinaden; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları güzergahında, tapunun Aliağa ve Yukarışakran Mahalleleri sınırları içerisinde Aliağa Belediyesi adına kayıtlı olan ve ekli listede bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için söz konusu parsellerin devrinin yapılması ve teklif edilen bedele muvafakat edilip edilmediği hususunun oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
2-Salih Sezgin'in mirasçıları Ergün Sezgin ve Ahmet Sezgin'in 18/09/2019 tarihli dilekçesine istinaden; 
3154 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlı alanda kalan parselin aynı emsal taşınmazlarla takasının yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3-Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait, Güzelhisar Mahallesi 649 parsel sayılı 16.900 metrekare yüzölçümlü taşınmazın dilekçe ekindeki krokide gösterildiği şekilde yaklaşık 40 metre parsel sınırından içeri alınarak (5*5) 25 metrekare kuyu alanı ve 5 metre eninde kuyu yeri ulaşım yolu da olacak şekilde toplam 214,87 metrekare alanın su kuyusu açılabilmesi için İzmir Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) adına tahsis edilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4-Apturrahman Aktoprak'ın 01/10/2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesinde 1/25000
ölçekli planlarda kırsal yerleşme alanı olarak planlı, mülkiyeti belediyeye ait 632 numaralı parseli satın alma talebinin hak sahipliğini gösterir Yapı Kayıt Belgesi alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.10.2016 tarihinde onaylanan, Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesiminde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu" nun onaylanması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6-Belediye ya da belediyeye bağlı ortaklığı olan şirketlerde çalışıp iş akitleri fesih edilen veya emekli olan 281 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7-İdris Ceylan'ın dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 427
numaralı parselin üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldığı için "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7.maddesinin 4.bendine göre satın alma talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8-İsa Mandal'ın dilekçesine istinaden; Karaköy Mahallesi mülkiyeti belediyeye ait olan 356 numaralı
parsel üzerinde bulunan yapının kendisi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 50 yıldır kullanıldığı belirtilerek, İmar Barışı kapsamında "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden parseli satın alma talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9-Mehmet Tutum'un dilekçesine istinaden; 1012 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4706 sayılı yasa kapsamında tarafına devredilmesi talebinin tapu kaydında isimleri bulunan Safiye Tutum'un mirasçılarına değer tespit Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden satılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10-5393 sayılı belediye kanununun 18/n bendi gereğince, mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından meclis üyelerince verilecek gündem dışı önergeler görüşülecek. Aralık ayı olağan meclis toplantısı, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması, temenniler ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.  / EGE BASIN GRUBU

aliaga-belediye-baskani-serkan-acar-(1)-016.jpg

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78