• BIST 10771.36
  • Altın 2449.214
  • Dolar 32.8194
  • Euro 35.0403
  • İzmir 26 °C

Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

ALİAĞA BELEDİYESİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 48 madde yer alacak. 

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 9 Nisan 2019 ve 12 Nisan 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Belediye müdürlüklerine ve başkan yardımcısı kadrolarına yapılan atamalar hakkında bilgilendirme yapılacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
Başkanlıktan Gelen Önergeler Kapsamında şu maddeler oylamaya sunulacak;
1- Ayhan Albayrak'ın 27.02.2019 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3312 numaralı parselin tapu tahsisi belgesi bulunduğu, söz konusu taşınmazın tarafına devredilmesi talebinin görüşülmesi.
2- Kemal Görkemli'nin 13.03.2019 tarihli dilekçesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 132 ada, 12 numaralı, 2 ve 3 Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan parsele 1996 yılında tarafına tahsis edildiği, arsa bedelini ödediğine dair makbuz ve belgelere göre söz konusu parselin tarafına devredilmesi talebinin görüşülmesi.
3- Meclis Üyesi Hakan Şimşek 24.04.2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı'na atanmış olup; Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisince 24.04.2019 tarihi başlangıç alınarak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların aynen yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
4-Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi'ne (5 Asil, 5 Yedek) ve Çiftçi Mallarını Murakabe Heyeti'ne (5 Asil, 5 Yedek) Üyenin seçilmesi.(Gizli Oylama)
5- Fatma Ererdal'ın 19.04.2019 tarihli dilekçesinde; Aşağışakran Mahallesi, 827 numaralı parsel üzerinde bulunan mesken için yapı kayıt belgesi aldığı ve söz konusu parselin tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
6- Adem Serez'in 08.04.2019 tarihli dilekçesinde; Çıtak Mahallesi Muhtarlığına Köy Tahsilat Makbuzu karşılığı 21.09.2003 yılında arsa katkı payı olarak 50.000.000 TL(eski para ile) ödeme yaptığını, yapılan ödemeye karşılık tarafına herhangi bir arsa verilmediğinden mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.
7- Mümin Erol'un 30.04.2019 tarihli dilekçesinde; 4790 numaralı parselde bulunan hissesinin, Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
8- 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
9- Belediyemiz Meclisinin 09.04.2019 tarihli Nisan ayı toplantısında zorunlu Komisyonlar kurulmuş olup, Belediyemiz Meclisi bünyesinde kurulması istenen diğer komisyonların (Çevre ve Sağlık, Esnaf, Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım vb) belirlenerek kurulmasına karar verilmesi, üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve üye seçimlerinin yapılması hususunun görüşülmesi.
10- Vodafone - Net İletişim Hizmetleri A.Ş.' nin 11/04/2019 tarihli yazısında; Belediyemiz sorumluluğunda kalan cadde ve sokaklarda ruhsatlı yapmış oldukları işlerin geçiş hakkı ücretlerinin hesaplanarak taraflarına bildirilmesi talebinin görüşülmesi.
11- Helvacı tapulama sahası, Şehit Kemal Mahallesi 16-K-3-D ve 15-K-2-A pafta,358 numaralı imar adası Belediyemiz Meclisi'nin 09.02.1995 tarih 95/1-6 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi doğrultusunda imar uygulaması sonucu oluşmuştur. Bu alanda imar planındaki ada sınırları ile imar uygulamasıyla oluşan parsel sınırları arasındaki kayıklığın düzeltilmesi ve imar parselleri sınırlarının korunması yönünde Belediyemizce re'sen hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi.
12- Meclis Üyesi Serhat Aras 29.04.2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı'na atanmış olup; Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisince 29.04.2019 tarihi başlangıç alınarak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların aynen yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
13- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine, Belediyemiz Meclisi'nin 08.05.2018 tarih ve 127 sayılı meclis kararıyla ihdas edilen 5.Derece Mühendis kadrosunda görev yapan Orhan Mahmut Çetiner'in kadrosunun, 3.Derece Mühendis kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan ( III ) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.
14-İlçemiz Helvacı, 113 ada, 5 numaralı parselde bulunan mesken için yapı kayıt belgesi alındığını ve muvafakatnameler doğrultusunda söz konusu parselin 24 pay olarak hesaplanarak; Levent Türkel 12/24 pay, Yeter Özen 4/24 pay, Ali Özen 5/24 pay, Namık Özen 2/24 pay, Erkan Türkel'e 1/24 pay olarak satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
15-Hasan Demirdöğen' in 04/03/2019 tarihli ve 3912 sayılı dilekçesinde; İlçemiz Hacıömerli Mahallesi, 118 ada, 1 numaralı parselin 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" tebliğinin 7. maddesine göre rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin görüşülmesi
16- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden görülen lüzum üzerine hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;
1- İlçemiz Yalı Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Yalı Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- İlçemiz Şehit kemal Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Şehit Kemal Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- İlçemiz Yukarışakran (Yeni Şakran) Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Yukarışakran(Yeni Şakran) Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- İlçemiz Hacıömerli Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Hacıömerli Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- İlçemiz Çıtak Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Çıtak Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6- İlçemiz Kültür Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Kültür Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- İlçemiz Helvacı Fatih Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Helvacı Fatih Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- İlçemiz Helvacı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Helvacı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9- İlçemiz Helvacı Mimar Sinan Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- İlçemiz Atatürk Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Atatürk Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- İlçemiz Aşağışakran Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Aşağışakran Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
12- İlçemiz Yukarı Şehit Kemal Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Yukarı Şehit Kemal Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14- İlçemiz Siteler Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince Siteler Mahallesi Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15- İlçemiz Çaltılıdere Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi kapsamında kadastro güncelleme ekibi ile birlikte görev yapmak üzere Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik gereğince; Çaltılıdere Mahalle Muhtarlığınca bilirkişi olarak tespit edilen 6 kişinin seçilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16- Yusuf Eser'in 13.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi aldığını, ayrıca 1965 yılında ihale yolu ile parseli satın aldığı belirtilerek, söz konusu parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
17- Mükerrem Şenkal'ın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi 335 numaralı parselin bedelini ödediğini üzerinde bulunan bina için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ancak parsel bedeli için ödeme yaptığını gösteren makbuzları kaybettiğini belirtmiş olup, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
18- Yüksel Şenkal'ın 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi aldığını, ayrıca 1965 yılında ihale yoluyla parseli satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
19- Bülent Tekin'in 14.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cennet Sokak, No:6 adresindeki yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
20- Ali Eser'in 13.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Eser Sokak, No:3 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilmekte olup, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
21- Aziz Eslek'in 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cumhuriyet Sokak, No:47 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, söz konusu parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
22- Ertan Deniz'in 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Eser Sokak, No:6 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca Samurlu, 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, 335 numaralı parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
23- Hafize Yüksel'in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselin bedelini ödediğini, üzerinde olan bina için yapı kayıt belgesi alındığı, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
24- Nazire Küçükbağcı'nın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
25- Engin Yüksel'in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
26- Yalçın Ay'ın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
27- Arife Şenöz'ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin oy birliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
28- Özkan Kaçar'ın 14.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Yönetmeliğinin 7 maddesine göre İlçemiz Aşağışakran Mahallesi, 1534 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
29- Aydemir Gemi Geri Dönüşüm Demir Çelik Tersanecilik İnş. Nak. Taah. San.ve Tic.Ltd,Şti'nin, 13.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Yönetmeliğinin 7 maddesine göre İlçemiz Samurlu Mahallesi, 241 ada 1 numaralı parselin rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
30- Helime Varol’un 26/03/2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3234 numaralı parseldeki 1/2 oranında hissenin 4706 sayılı Yasanın 5.maddesine istinaden annesi Rahime Varol'a satılmasına ait 14.03.2019 tarih ve 149 sayılı Meclis Kararının, annesinin vefatı nedeniyle yasal mirasçıları olarak adlarına çıkarılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
31- İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün 22/02/2019 tarihli ve 2019/5028 sayılı yazısında; Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında protokol çalışmalarının sürdürüldüğü, proje kapsamında "Adalet Ormanı" olarak adlandırılacak alanlarda uzun süreli ağaç dikim ve bakım faaliyetlerinin yürütülebileceği Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Şakran Mahallesinde bulunan, Yeni Şakran Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında ağaç dikim ve bakım faaliyetlerinin infaz kurumu hükümlüleri tarafından yapılabilecek sabit bir alanın belirlenerek taraflarına bildirilmesi talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
32- Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhasebe Bürosunun 21/02/2019 tarihli ve 2019/249 sayılı yazısında; İzmir'de Ege Bölgesine yönelik "Personel Eğitim Merkezi" açılması hakkındaki Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 28/01/2019 tarih ve 39618814-E.45/640 sayılı yazısı ve eklerinin gönderildiği, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gönderilen " personel eğitim merkezinin birimleri ve özellikleri" konulu tespit yazı ve ekindeki dosyanın birlikte incelenerek belirtilen özelliklere uygun düşecek kamuya ait hazır bina bulunup bulunmadığı; uygun özelliklerde bina bulunmadığı takdirde 50 dönümden az olmamak, hava yolu ve kara yolu ulaşım imkanlarına yakın konumda arsa tespiti talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Mayıs Ayı Olağan Meclisi toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile son bulacak.

 

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78