• BIST 94.158
  • Altın 258,340
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • İzmir 31 °C

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 2 Ekim Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 20 madde yer alacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 2 Ekim Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 20 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı 4 Eylül 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

2019 Mali Yılı Performans Programının ve 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da görüşüleceği toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
1- 2019 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.
2- 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.
3- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin" Madde 29 gereği; Yenişakran Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması hususunun görüşülmesi.
4- Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketinin yazısına istinaden; Aliağa Belediyesi tarafından 2019 yılı için yapılacak Akaryakıt Mal Alımı İhalesinde kullanılmak üzere Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi`ne 1 Milyon tutarındaki banka teminatı için ipotek verilmesi hususunun görüşülmesi.
5- 6360 Sayılı Kanun gereği, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Dağıtım lisansı verilen İZMİRGAZ'ın (İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) lisans alanına, İlçemizin (bölgemizin) dahil edilmesi gerekmekte olup, EPDK nezdinde gerekli şeylerin taahhüt edilmesine ilişkin alınan 07.08.2018 tarih ve 340 sayılı Meclis kararının revize edilerek gelen talep yazısı doğrultusunda karar alınması hususunun görüşülmesi.
6- 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, taşınma yoluyla eğitime erişim kapsamında olan ve belediye sınırları içindeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, eğitim hakkından yoksun kalmaması ve taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 75.maddeleri kapsamında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilerin taşınmasına yönelik ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunulması hususunun görüşülmesi.
7- Belediye Meclisi'nin 07.08.2018 tarih ve 354 sayılı kararı ile Belediyemiz Encümeni'nin 09.08.2018 tarih ve 463 sayılı kararına istinaden Ege Üniversitesi'nin eğitim, akademik ve bilimsel çalışmalarında kullanılmak üzere kaynak temini, yerleşke için gerekli bina, tesis v.b. yapılması yönünde Ege Üniversitesi olarak TOKİ ile anlaşma yapmasına, ayrıca bedelsiz devri gerçekleştirilecek olan Kalabak Mahallesi 1270 parsel ve Çaltılıdere Mahallesi 1034 parseldeki taşınmazların bir kısmını veya tamamını iş bu taşınmazlarda veya Aliağa İlçesi Sınırları içerisindeki herhangi bir parsel veya parsellerde TOKİ'nin Ege Üniversitesi'ne yapacağı bina, tesis v.b. karşılığı Ege Üniversitesi tarafından TOKİ'ye devredilerek, gayrıkabili rücu olarak kabul ve muvaffakat edilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1- Helvacı 5062 numaralı parselin Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- Aşağışakran Mahallesi, 97 ada, 1 numaralı parselin Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- Nesrin Çevikaslan'ın dilekçesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait 1012 ada, 1 numaralı parselin 1971 yılından beri kullandığı ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğu belirtilerek tarafına satılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- Helvacı tapulama sahası, 3692 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- Çıtak Mahallesinde Celal Serez tarafından arsa alabilmek için Çıtak Köyü Muhtarlığına 17.07.2004 tarihinde 100.000.000(Eski parayla), 28.07.2006 tarihinde 300,00 YTL. para yatırdığını ve tarafına herhangi bir arsa verilmediğini belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6- Güzelhisar Mahallesinde Zülüha Sayan tarafından arsa alabilmek için Güzelhisar Köyü Köy Tüzel Kişiliği hesabına para yatırdığını ve tarafına herhangi bir arsa verilmediğini belirtilerek, gerekli araştırmanın yapılıp mağduriyetinin giderilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- Bozköy Mahallesi, 1150 ve 1165 numaralı parsellerdeki Şükran Bayır, Fatma Düşkün, Şükrüye Çetin, Seyhan Uy ve Hatice Atik hisselerinin yol ve yeşil alanlarda kalan kısımlarına karşılık olmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsellerle takasının yapılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8-Mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesine ait Çaltılıdere Mahallesinde bulunan 813, 82 ve 54 numaralı parseller üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının budama, sulama ve benzeri bakımlarının yapılması ayrıca zeytinciliğin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 5 yıllığına S.S. Aliağa Sulama Kooperatifine tahsisinin yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
9- Horozgediği Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Horozgediği Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- Yalı Mahallesi, 1/1000 ölçekli imar planında park ve yol olarak planlı alanda kaldığı belirtilen 3069 numaralı parselin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
12- Bozköy Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 1471 numaralı parselin, 1999 yılından bu yana kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Süleyman Tuncer'e satılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- S.S Aliağa Motorlu Yük. Taş.Koop. Yönetim Kurulu Adına Mustafa Sevinç ve Selahattin İşçioğlu’nun dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 268 ada, 1 numaralı parselin 2 yıldır kullanıldığı ve üzerinde taraflarına ait yapı bulunduğu belirtilerek kendilerine satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

//EGE BASIN GRUBU

 

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ      www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ    www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ    www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ   www.yenisazan.com

SAĞLIK GAZETESİ

VİVA İNDİRİM GAZETESİ

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER          www.aliagahaber.com

ARASTA HABER         www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET            www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA   www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET        www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR     www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78